gajim-plugin-omemo

Gajim plugin for OMEMO Multi-End Message and Object Encryption

This plugin adds support to Gajim for the OMEMO Encryption, an XMPP Extension Protocol (XEP) for secure multi-client end-to-end encryption based on Double Ratchet and PEP.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

network Experimentální
2.7.14

openSUSE Leap 15.3

network Experimentální
2.6.80

openSUSE Leap 15.2

network Experimentální
2.6.80

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:Leap:15.1