franz

Messaging app for desktop

Messaging app for WhatsApp, Slack, Telegram, HipChat, Hangouts and many many more.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.3

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

RedHat RHEL-7

RedHat RHEL-6

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.