franz

Combines chat & messaging services into one app

Franz is a free messaging app / former Emperor of Austria and combines chat & messaging services into one application. Franz currently supports Slack, WhatsApp, WeChat, HipChat, Facebook Messenger, Telegram, Google Hangouts, GroupMe, Skype and many more.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

RedHat RHEL-7

RedHat RHEL-6

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.