franz

Messaging app for desktop

Messaging app for WhatsApp, Slack, Telegram, HipChat, Hangouts and many many more.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

RedHat RHEL-7

RedHat RHEL-6

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.