franz

Messaging app for desktop

Messaging app for WhatsApp, Slack, Telegram, HipChat, Hangouts and many many more.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.3

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

RedHat RHEL-7

RedHat RHEL-6

CentOS CentOS-7

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.