exec-maven-plugin

Maven plugin to allow execution of system and Java programs

A plugin to allow execution of system and Java programs.

  • Verzia 1.6.0
  • Veľkosť 62,7 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.