exec-maven-plugin

Maven plugin to allow execution of system and Java programs

A plugin to allow execution of system and Java programs.

  • Versió 1.6.0
  • Mida 60 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

RedHat RHEL-7

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.