exec-maven-plugin

Maven plugin to allow execution of system and Java programs

A plugin to allow execution of system and Java programs.

  • Verze 1.6.0
  • Velikost 62,7 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Přímá instalace Expert Download

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.