ewftools

Utilities for the Expert Witness Compression Format (EWF)

Several tools for reading and writing EWF files. It contains tools to acquire, verify and export EWF files.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.5“ paketų

Platinamieji paketai

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.