ewftools

Utilities for the Expert Witness Compression Format (EWF)

Several tools for reading and writing EWF files. It contains tools to acquire, verify and export EWF files.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:12.3

openSUSE:12.2

CentOS:CentOS-9:Stream