ewftools

Utilities for the Expert Witness Compression Format (EWF)

Several tools for reading and writing EWF files. It contains tools to acquire, verify and export EWF files.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.