espeak-gui

Graphical User Interface for eSpeak

espeak-gui provides a simple graphical user interface for the eSpeak speech synthesizer.

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.