espeak-gui

Graphical User Interface for eSpeak

espeak-gui provides a simple graphical user interface for the eSpeak speech synthesizer.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.2

Distribucions

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.