espeak-gui

Graphical User Interface for eSpeak

espeak-gui provides a simple graphical user interface for the eSpeak speech synthesizer.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.