eglexternalplatform

The EGL External Platform interface

A work-in-progress specification of the EGL External Platform interface.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.4

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

X11:XOrg Eksperymentalny
1.1

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.2

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-8

home:aevseev Społeczność
1.1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.