eglexternalplatform

The EGL External Platform interface

A work-in-progress specification of the EGL External Platform interface.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

X11:XOrg Eksperimentaalne
1.1

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.2

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Eksperimentaalne
1.1

CentOS CentOS-8

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.