eglexternalplatform

The EGL External Platform interface

A work-in-progress specification of the EGL External Platform interface.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

X11:XOrg Experimentální
1.1

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.2

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Experimentální
1.1

CentOS CentOS-8

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.