dos2unix

Text converters to and from DOS/MAC to UNIX

Dos2unix is used to convert plain text from DOS (CR/LF) format. Mac2unix converts plain text from MAC (CR) format to UNIX format (LF). Unix2dos converts plain text files from UNIX format to DOS format and unix2dos converts from UNIX to MAC format.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.5

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.

openSUSE:Slowroll:Base

openSUSE:ALP:Experimental:Slowroll:Base

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:12.1

openSUSE:11.4

openSUSE:11.1

SUSE:ALP:Workbench

SUSE:ALP

Intel:Moblin2

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

home:coolo:alp

home:obsgeek0:repos:SLE15:aggregate