dos2unix

Text converters to and from DOS/MAC to UNIX

Dos2unix is used to convert plain text from DOS (CR/LF) format. Mac2unix converts plain text from MAC (CR) format to UNIX format (LF). Unix2dos converts plain text files from UNIX format to DOS format and unix2dos converts from UNIX to MAC format.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:ALP:Experimental:Slowroll:Base

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:12.1

openSUSE:11.4

openSUSE:11.1

SUSE:ALP:Workbench

SUSE:ALP

Intel:Moblin2

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

home:coolo:alp

home:obsgeek0:repos:SLE15:aggregate