dos2unix

Text converters to and from DOS/MAC to UNIX

Dos2unix is used to convert plain text from DOS (CR/LF) format. Mac2unix converts plain text from MAC (CR) format to UNIX format (LF). Unix2dos converts plain text files from UNIX format to DOS format and unix2dos converts from UNIX to MAC format.

Er is geen officieel pakket voor openSUSE Leap 15.4 beschikbaar

Distributies

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Niet-ondersteunde distributies

Volgende distributies worden niet officieel ondersteund. Gebruik deze pakketten op eigen risico.