dmenu

A generic and efficient menu for X

dmenu is a dynamic menu for X, originally designed for dwm. It manages large numbers of user-defined menu items efficiently.

  • Verzia 4.8
  • Veľkosť 30,1 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-11 SP 4

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.