dmenu

A generic and efficient menu for X

dmenu is a dynamic menu for X, originally designed for dwm. It manages large numbers of user-defined menu items efficiently.

  • Wersja 4.8
  • Rozmiar 30,1 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-11 SP 4

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-6

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.