dmenu

A generic and efficient menu for X

dmenu is a dynamic menu for X, originally designed for dwm. It manages large numbers of user-defined menu items efficiently.

  • Versió 4.8
  • Mida 30 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-11 SP 4

RedHat RHEL-7

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.