cd-discid

Utility to get CDDB discid information

cd-discid is a backend utility to get CDDB discid information for a CD-ROM disc. It was originally designed for cdgrab (now abcde), but can be used for any purpose requiring CDDB data.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.4

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.