cd-discid

Utility to get CDDB discid information

cd-discid is a backend utility to get CDDB discid information for a CD-ROM disc. It was originally designed for cdgrab (now abcde), but can be used for any purpose requiring CDDB data.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

SUSE SLE-15-SP1

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Experimentální
1.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.