cd-discid

Utility to get CDDB discid information

cd-discid is a backend utility to get CDDB discid information for a CD-ROM disc. It was originally designed for cdgrab (now abcde), but can be used for any purpose requiring CDDB data.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

SUSE SLE-15-SP1

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Eksperimentaalne
1.4

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.