cc-tool

Programmer for Texas Instruments 8051-based System-On-Chip devices

cc-tool provides support for Texas Instruments CC Debugger for Linux in order to program 8051-based System-On-Chip devices: CC254x CC253x CC243x CC251x CC111x.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.3

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.