cc-tool

Programmer for Texas Instruments 8051-based System-On-Chip devices

cc-tool provides support for Texas Instruments CC Debugger for Linux in order to program 8051-based System-On-Chip devices: CC254x CC253x CC243x CC251x CC111x.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.