cc-tool

Programmer for Texas Instruments 8051-based System-On-Chip devices

cc-tool provides support for Texas Instruments CC Debugger for Linux in order to program 8051-based System-On-Chip devices: CC254x CC253x CC243x CC251x CC111x.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.