asn1c

ASN.1 Compiler

Compiles ASN.1 data structures into C source structures that can be simply marshalled to/unmarshalled from: BER, DER, CER, BASIC-XER, CXER, EXTENDED-XER, PER.

Er is geen officieel pakket voor openSUSE Leap 15.4 beschikbaar

Distributies

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

Niet-ondersteunde distributies

Volgende distributies worden niet officieel ondersteund. Gebruik deze pakketten op eigen risico.