asn1c

ASN.1 Compiler

Compiles ASN.1 data structures into C source structures that can be simply marshalled to/unmarshalled from: BER, DER, CER, BASIC-XER, CXER, EXTENDED-XER, PER.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.3“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.