asn1c

ASN.1 Compiler

Compiles ASN.1 data structures into C source structures that can be simply marshalled to/unmarshalled from: BER, DER, CER, BASIC-XER, CXER, EXTENDED-XER, PER.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.