abrt-dbus

ABRT DBus service

ABRT DBus service which provides org.freedesktop.problems API on dbus and uses PolicyKit to authorize to access the problem data.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.3

Distribúcie

RedHat RHEL-7