abrt-dbus

ABRT DBus service

ABRT DBus service which provides org.freedesktop.problems API on dbus and uses PolicyKit to authorize to access the problem data.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

RedHat RHEL-7