abrt-dbus

ABRT DBus service

ABRT DBus service which provides org.freedesktop.problems API on dbus and uses PolicyKit to authorize to access the problem data.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.3“ paketų

Platinamieji paketai

RedHat RHEL-7