QMPlay2

Kategórie: Audio AudioVideo Player Qt Video

A Qt based media player, streamer and downloader

QMPlay2 is a video player, it can play and stream all formats supported by ffmpeg and libmodplug (including J2B). It has an integrated Youtube browser.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.5

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.