QMPlay2

Kategorie: Audio AudioVideo Player Qt Video

A Qt based media player, streamer and downloader

QMPlay2 is a video player, it can play and stream all formats supported by ffmpeg and libmodplug (including J2B). It has an integrated Youtube browser.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.