QMPlay2

Kategooriad: Audio AudioVideo Player Qt Video

A Qt based media player, streamer and downloader

QMPlay2 is a video player, it can play and stream all formats supported by ffmpeg and libmodplug (including J2B). It has an integrated Youtube browser.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.