Hent openSUSE

openSUSE is completely free to download, use and share.

Tumbleweed Logo

openSUSE Tumbleweed

Download openSUSE’s rolling release and always run the latest packages provided by the openSUSE Project.

Leap Logo

openSUSE Leap

Download openSUSE’s regular release and enjoy the benefits of both enterprise-grade engineering and community-developed innovation.

Testing Logo

openSUSE Testing

Help test openSUSE’s next version of Leap by downloading the latest development milestone.

Velg hvilken distribusjon som skal lastes ned

openSUSE Tumbleweed er en rullende. Det betyr at programvaren alltid er den siste stabile versjonen fra openSUSE prosjektet. Forandringer vil skje jevnlig ettersom frie og åpen kildekode prosjekter stadig gir ut nye versjoner av programvaren deres.

Tumbleweed is recommended for Developers, openSUSE Contributors, and Linux/FOSS Enthusiasts.

openSUSE Leap er en utgave-distribusjon. Dette betyr at den utgies annually, med sikkerhets- og stabilitets-oppdateringer som prioritet mellom hver utgivelses lifetime. Det forventes ikke at den endres på noen større måte før neste årlige utgivelse. Leap deler et Felles base systemt med SUSE Linux Enterprise. så noen store arkitekturendringer er ikke forventet på flere år, samkjørt med neste store utgivelse (for eksempel 12, 13, osv) av SUSE Linux Enterprise.

Leap er anbefalt for Systemadministratorer, Profesjonelle utviklere, og 'Vanlige' datamaskinbrukere.

Begge distribusjoner er godt testet av openQA, såvel som menneskelige openSUSE bidragsytere, slik at de kan være trygge å arbeide på.

Begge distribusjoner er fullt brukelige på en stasjonær PC, bærbar, server, eller i skyen.

Hvis du fortsatt er usikker, last ned openSUSE Leap

Det er lett å bytte til opensUSE Tumbleweed hvis du endrer mening senere.