Get openSUSE

openSUSE is completely free to download, use and share.

Tumbleweed Logo

openSUSE Tumbleweed

Download openSUSE’s rolling release and always run the latest packages provided by the openSUSE Project.

Leap Logo

openSUSE Leap

Download openSUSE’s regular release and enjoy the benefits of both enterprise-grade engineering and community-developed innovation.

Testing Logo

openSUSE Testing

Help test openSUSE’s next version of Leap by downloading the latest development milestone.

Välj vilken distribution som ska laddas ner

openSUSE Tumbleweed är en rullande utgåva. Det innebär att mjukvaran alltid är den senaste stabila versionen tillgänglig från openSUSE-projektet. Saker kommer att förändras efterhand då fria och öppna källkod-projekt ständigt släpper nya och uppdaterade versioner av sin mjukvara.

Tumbleweed is recommended for Developers, openSUSE Contributors, and Linux/FOSS Enthusiasts.

%{leap} är en regelbunden utgåva. Det innebär att den ges ut %{anually}, med säkerhets- och stabilitets-uppdateringar som prioritet för varje utgåva %{lifetime}. It is not expected to change in any significant way until its next annual release. Leap shares a Common Base System with SUSE Linux Enterprise, so major architectural changes are not expected for several years, aligned with each new Major Release (eg 12, 13, etc) of SUSE Linux Enterprise.

Leap is recommended for Sysadmins, Enterprise Developers, and ‘Regular’ Desktop Users.

Båda distributioner är väl testade av openQA såväl som openSUSE:s utvecklare så de skall fungera tillförlitligt.

Båda distributioner är fullt kapabla för användning på en stationär dator, laptop, server, eller i molnet.

If you are still not sure, download openSUSE Leap

It is easy to switch to openSUSE Tumbleweed if you change your mind later.