znc

Advanced IRC Bouncer

ZNC is an IRC bouncer with many features like detaching, multiple users, per channel playback buffer, SSL, IPv6, transparent DCC bouncing, and C++ module support.

  • Verzia 1.7.1
  • Veľkosť 1,7 MB
  • openSUSE Tumbleweed
Priama inštalácia

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

server:irc Experimentálne
1.7.1

openSUSE Leap 15.0

server:irc Experimentálne
1.7.1

openSUSE Leap 42.3

server:irc Experimentálne
1.7.1

openSUSE Backports for SLE 12 SP2

openSUSE Backports for SLE 12 SP0

SUSE SLE-15

Debian 8.0

home:vanlid Komunita
1.4

Debian 7.0

home:vanlid Komunita
1.4

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.

openSUSE:Leap:42.1

1.6.5
1.0
1.6.5

openSUSE:Leap:42.2

1.6.3
1.7.1

openSUSE:13.2

1.6.5
1.0
1.6.5

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

openSUSE:13.1

1.0
1.6.3

openSUSE:11.4

1.0

openSUSE:12.2

1.0