znc

Advanced IRC Bouncer

ZNC is an IRC bouncer with many features like detaching, multiple users, per channel playback buffer, SSL, IPv6, transparent DCC bouncing, and C++ module support.

  • Verzia 1.7.5
  • Veľkosť 1,7 MB
  • openSUSE Leap 15.1
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

openSUSE Backports for SLE 12 SP2

openSUSE Backports for SLE 12 SP0

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Debian 8.0

Debian 7.0

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.