znc

Advanced IRC Bouncer

ZNC is an IRC bouncer with many features like detaching, multiple users, per channel playback buffer, SSL, IPv6, transparent DCC bouncing, and C++ module support.

  • Wersja 1.7.5
  • Rozmiar 1,78 MB
  • openSUSE Tumbleweed
Bezpośrednia instalacja

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.1

server:irc Eksperymentalny
1.7.5
home:lemmy04 Społeczność
1.7.5

openSUSE Backports for SLE 12 SP2

openSUSE Backports for SLE 12 SP0

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Debian 8.0

home:vanlid Społeczność
1.4

Debian 7.0

home:vanlid Społeczność
1.4

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.

SUSE:SLE-15-SP2:GA

openSUSE:Leap:15.0

1.7.5
1.7.5

openSUSE:Leap:15.2

openSUSE:Leap:42.3

1.7.2

openSUSE:Leap:42.1

1.6.5
1.6.5

openSUSE:Leap:42.2

1.7.2

openSUSE:13.2

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

openSUSE:13.1

openSUSE:11.4

openSUSE:12.2