yudit

Unicode text editor

yudit is a unicode package to edit and convert text of different languages.

Er is geen officieel pakket voor openSUSE Leap 15.3 beschikbaar

Distributies

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

Niet-ondersteunde distributies

Volgende distributies worden niet officieel ondersteund. Gebruik deze pakketten op eigen risico.