yudit

Unicode text editor

yudit is a unicode package to edit and convert text of different languages.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

M17N Experimentální
3.0.7

openSUSE Leap 15.2

M17N Experimentální
3.0.7

openSUSE Factory RISCV

M17N Experimentální
3.0.7

SUSE SLE-15-SP1

M17N Experimentální
3.0.7

SUSE SLE-12-SP5

M17N Experimentální
2.9.6

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.