yast2-ncurses-pkg

YaST2 - Character Based Package Manager Frontend

This package contains character based (ncurses) frontend of YaST2 package manager

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.