yast2-ncurses-pkg

YaST2 - Character Based Package Manager Frontend

This package contains character based (ncurses) frontend of YaST2 package manager

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.