yast2-live-installer

YaST2 - Installation from Live Media

This package contains the YaST component to deploy a live media to the hard disk of the computer.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.