yast2-live-installer

YaST2 - Installation from Live Media

This package contains the YaST component to deploy a live media to the hard disk of the computer.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.