Systemd Journal

Kategórie: Qt System

YaST2 - Reading of systemd journal

A YaST2 module to read the systemd journal in a convenient and user-friendly way.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.5

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.