Systemd Journal

Kategorie: Qt System

YaST2 - Reading of systemd journal

A YaST2 module to read the systemd journal in a convenient and user-friendly way.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.