yast2-fonts

YaST2 - Fonts Configuration

Module for configuring X11 fonts able to select preferred font families as well as set rendering algorithms to be used.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.